18/05/2018 04:37
Nhóm nghiên cứu Anh phát hiện năng lượng tối không ảnh hưởng tới quá trình hình thành sao, chứng tỏ sự sống có thể tồn tại ở vũ trụ khác.
Theo VNE

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]