08/04/2021 05:17
(Baohatinh.vn) - Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã quan tâm ứng dụng nhanh các tiến bộ KHCN với 3 lĩnh vực chính: thực hiện các tiêu chí, sản xuất nông nghiệp và quản lý thực hiện chương trình.
Anh Tấn - Ngọc Loan

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]