28/12/2020 11:48
(Baohatinh.vn) - Chỉ với các thiết bị đơn giản, mô hình máy quạt nước chạy bằng gió của nhóm học sinh Trường THCS Sông Trí, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được sử dụng để tạo oxy và dòng điện phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Anh Tấn – Thu Trang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]