12/10/2019 05:47
(Baohatinh.vn) - Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường, kết nối kinh doanh; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; đóng góp quan trọng trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội trên địa bàn.
Lê Tuấn - Thành Chung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]