22/08/2020 09:51
(Baohatinh.vn) - Với 7 khu chuồng trại, mỗi lứa nuôi 40.000 con, HTX Chăn nuôi Tài Lực (xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lợi nhuận hơn 1,5 tỷ đồng/năm và đang là mô hình điểm để phát triển đàn gia cầm trên địa bàn.
Tiến Dũng - Trần Hải

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]