01/08/2021 05:03
(Baohatinh.vn) - Qua đợt phát động 45 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phòng, chống dịch COVID-19, huyện Vũ Quang đã khơi dậy phong trào, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương với sự tham gia của tích cực của người dân.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]