29/12/2020 05:23
(Baohatinh.vn) - Năm 2020, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục tạo sức lan tỏa, được các chủ thể sản xuất sản phẩm và người dân Hà Tĩnh hưởng ứng tích cực.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]