04/10/2022 14:10
(Baohatinh.vn) - Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành thuế cũng như cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị thời gian tới, các ban, ngành cần tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
Anh Tấn – Phan Trâm

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]