21/09/2020 10:30
(Baohatinh.vn) - Xác định tập trung ruộng đất là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã ban hành Nghị quyết số 01 - nghị quyết chuyên đề đầu tiên ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]