20/08/2018 13:48
(Baohatinh.vn) - Sáng 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả hoàn hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]