11/10/2021 10:01
(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh đã và đang nêu cao tinh thần vượt khó, thích ứng với tình hình mới, duy trì sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động, đóng góp chủ lực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]