Thăm Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast