04/11/2019 06:06
(Baohatinh.vn) - Mặc dù không còn được hưởng các chính sách ưu đãi theo Quyết định 162/2007/QĐ-TTg, ngày 19/10/2007 và Quyết định 72/2013/QĐTTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng Công ty CP Xe điện Hà Tĩnh tại Cụm công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, đi vào sản xuất.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]