02/06/2020 05:27
(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tháng Công nhân năm 2020 được kéo dài từ 1/5 đến 10/6. Các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh không ngừng chăm lo đời sống cho công nhân, đồng thời, đăng ký hàng trăm công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]