28/01/2021 05:01
(Baohatinh.vn) - Các giải pháp về tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép, dịch vụ cảng biển và logistics… đang được Hà Tĩnh cụ thể hóa với những hoạt động thiết thực.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]