27/07/2020 15:00
(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2016-2020, Hà Tĩnh có 109 đề án khuyến công được triển khai với tổng kinh phí hỗ trợ là 23.292,2 triệu đồng. Trong đó: khuyến công quốc gia hỗ trợ thực hiện 10 đề án, khuyến công địa phương có 99 đề án.
Lê Tuấn - Ngọc Loan

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]