30/06/2020 05:26
(Baohatinh.vn) - Nằm ngay dưới đập nước gần 3 triệu m3 nhưng nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh xã Kim Hoa (Hương Sơn, Hà Tĩnh) phải chịu cảnh “khát nước”.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]