04/04/2022 05:37
(Baohatinh.vn) - Theo chủ các mô hình, việc nuôi chồn hương, chồn mốc đang cho thu nhập cao, nguồn tiêu thụ ổn định. Hiện nay, các hộ đang ưu tiên nhân giống để bán ra thị trường.
Anh Tấn - Ngân Giang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]