12/08/2018 09:35
(Baohatinh.vn) - Địa bàn rộng, chia cắt bởi nhiều sông, suối, dân cư phân bố rải rác nhiều vùng nên việc thực hiện tiêu chí giao thông đối với người dân xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang còn rất nhiều khó khăn.
Thanh Hoài - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]