23/05/2023 05:30
(Baohatinh.vn) - Nguồn vốn vay và tài trợ từ các định chế tài chính quốc tế như WB, ADB, ADF đã giúp Hà Tĩnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển KT-XH.
Lê Tuấn - Văn Chung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]