28/07/2021 14:01
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị toàn ngành Thuế Hà Tĩnh cần làm tốt công tác xây dựng dự toán và tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trong thời gian tới.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]