02/12/2018 05:42
(Baohatinh.vn) - Đường cao tốc đi qua Hà Tĩnh cần thu hồi 45,58 héc ta, trong đó, đất ở khoảng 3,13 héc ta, đất trồng lúa khoảng 31,11 ha; 103 hộ bị ảnh hưởng. Tổng mức kinh phí đền bù dự kiến hơn 200 tỷ đồng.
Dương Chiến – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]