17/02/2021 05:04
(Baohatinh.vn) - Đi lên từ huyện nghèo, cán bộ, nhân dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng lợi thế, trở thành huyện miền núi biên giới đầu tiên cả nước hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]