10/09/2020 05:04
(Baohatinh.vn) - Thành công bước đầu của mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ trên đồng ruộng Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc sản xuất, hướng tới chuỗi sản phẩm OCOP lúa gạo hữu cơ.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]