26/04/2019 22:21
(Baohatinh.vn) - Những năm qua, đội ngũ CNLĐ và doanh nghiệp Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng; là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, đất nước. Từ các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ CNLĐ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu...
Lê Tuấn - Kiều Minh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]