28/09/2022 05:50
(Baohatinh.vn) - Năm học 2022 - 2023, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn học song song chương trình THPT và học nghề để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau khi ra trường.
Anh Tấn - Nam Giang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]