27/06/2019 06:08
(Baohatinh.vn) - Gần 10 năm làm quen với cuộc sống đô thị, đến nay, công ăn việc làm, tư duy và nếp sống của người dân vùng tái định cư ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã có những đổi thay đáng kể. Đó là tiền đề vững chắc trên lộ trình xây dựng đô thị loại III của thị xã Kỳ Anh.
Lê Tuấn - Kiều Minh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]