28/03/2021 05:33
(Baohatinh.vn) - Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, ĐVTN Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và dịch Covid-19.
Lê Tuấn - Thanh Giang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]