30/04/2020 15:24
(Baohatinh.vn) - Trung đoàn 841 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức kiểm tra bắn tổng hợp AK bài 1 bao gồm các bia số 4, 7, 8 ẩn hiện ban ngày cho 120 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2020.
Trọng Sơn - Thành Nam

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]