24/09/2021 15:55
(Baohatinh.vn) - Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hồng Lĩnh năm 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Báo Hà Tĩnh giới thiệu phần thực hành đánh địch đổ bộ đường không có sử dụng số lượng lớn đạn hơi, thuốc nổ của LLVT thị xã.
Trọng Sơn - Đinh Thanh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]