30/06/2021 05:00
(Baohatinh.vn) - Với phương châm “kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội”, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã, đang tích cực chung tay hỗ trợ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]