29/09/2023 12:37
(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh luôn đồng hành tổ chức tết Trung thu cho trẻ mồ côi ở Làng Trẻ em mồ côi tỉnh và Cộng đoàn Thừa sai bác ái Đông Yên (Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh).
Thu Trang - Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]