19/07/2022 05:44
(Baohatinh.vn) - Chương trình cho vay mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh có điều kiện nâng cao chất lượng học tập, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong ngành giáo dục.
Lê Tuấn - Thu Phương

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]