04/04/2021 05:37
(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tháng thực hiện phong trào “60 ngày thi đua cao điểm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong tháng 5/2021”, các địa phương ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã hoàn thành đáng kể khối lượng công việc.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]