22/01/2021 05:11
(Baohatinh.vn) - Gần 100% diện tích đất sản xuất vụ đông của Hà Tĩnh đã được phủ kín màu xanh của các loại cây… Một số loại cây ngắn ngày cho năng suất khá và mang lại nguồn thu cho bà con nông dân.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]