27/12/2021 05:25
(Baohatinh.vn) - Chương trình OCOP trên địa bàn Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo thu nhập bền vững trong khu vực nông thôn.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]