24/05/2022 05:29
(Baohatinh.vn) - Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tích cực đồng hành, hỗ trợ các địa phương ở TX Kỳ Anh xây dựng nông thôn mới.
Thu Trang - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]