03/01/2020 13:56
(Baohatinh.vn) - Kết luận cuộc họp nghe báo cáo chuyên đề về nông nghiệp vào sáng 3/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý: Nội dung trọng tâm là tập trung vào cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]