13/04/2019 06:39
(Baohatinh.vn) - Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu đến tháng 6/2019 giải quyết dứt điểm các HTX hoạt động kém hiệu quả và đạt 60% số HTX hoạt động tốt vào năm 2020.
Lê Tuấn - Nguyễn Oanh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]