23/02/2022 13:49
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành… tiếp tục quán triệt, xác định rõ quan điểm: Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]