10/08/2020 05:05
(Baohatinh.vn) - Với phương châm 3 cùng: “cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng”, Hội quán Chế biến thủy sản Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thu hút hơn 60 thành viên tham gia và bước đầu mang lại hiệu quả.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]