05/03/2020 07:59
(Baohatinh.vn) - Đường điện phục vụ vùng nuôi tôm Hà Voọc ở xã Hộ Độ (Lộc Hà - Hà Tĩnh) hiện đang bị xuống cấp, mất an toàn. Người dân mong muốn Điện lực Lộc Hà tiếp nhận, quản lý nhằm tái thiết đầu tư, hạn chế thất thoát để yên tâm phát triển sản xuất.
Lê Tuấn - Hữu Trung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]