25/07/2019 06:00
(Baohatinh.vn) - Luật Thủy sản năm 2017 với nhiều quy định mới nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở đóng tàu; trong đó, tiêu chí về mặt bằng được xem là khó đáp ứng nhất, do đó các cơ sở đóng tàu trên địa bàn Hà Tĩnh có nguy cơ đóng cửa.
Lê Tuấn - Hữu Trung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]