03/10/2019 05:17
(Baohatinh.vn) - Xuất phát từ một xã miền núi đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn thấp, xã Nam Hương (huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã vận động người dân chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống, trồng rừng và khai thác rừng...
Đình Nhất - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]