21/08/2020 05:25
(Baohatinh.vn) - Ruộng đồng Hà Tĩnh vụ hè thu năm 2020 ghi nhận rất ít sâu bệnh, nông dân tuân thủ lịch thời vụ, bám sát đồng ruộng, năng suất dự kiến cao hơn vụ hè thu 2019.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]