23/08/2021 08:52
(Baohatinh.vn) - Bưởi Phúc Trạch là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên được Hà Tĩnh triển khai thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, kinh doanh, nâng giá trị của loại trái cây đặc sản này.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]