06/09/2018 05:21
(Baohatinh.vn) - Đập tràn bị xói lở, thân đập bị thấm, hệ thống tiêu thoát hư hỏng không vận hành được..., đó là thực trạng chung của nhiều hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn huyện Hương Khê.
Nam Giang - Hữu Trung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]