03/12/2021 13:50
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh, trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu định hướng, kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở NN&PTNT, UBND các cấp huyện, xã cụ thể hóa xây dựng, tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các nội dung của kế hoạch, đề án sản xuất đến tận cơ sở, người sản xuất.
Thanh Hoài – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]