08/06/2022 05:18
(Baohatinh.vn) - Xác định phát triển nông nghiệp đô thị gắn với khai thác dịch vụ du lịch sinh thái ven đô là nhiệm vụ trọng tâm, TP Hà Tĩnh đã ưu tiên tập trung quy hoạch các vùng sản xuất, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp, liên kết chuỗi giá trị… để hiện thực hóa mục tiêu.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]