27/10/2021 05:15
(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đang nâng cao công tác quản lý, chủ động phối hợp với ngành chuyên môn để kiểm soát chất lượng đầu vào các loại giống cây vụ đông, ngăn chặn những nguy cơ về giống giả, giống kém chất lượng trà trộn vào thị trường.
Lê Tuấn - Nguyễn Oanh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]